Bygning

I forbindelse med at landets gymnasier overgik til bygningsselveje den 1. januar 2010 blev Gymnasiefællesskabet i Roskilde udvidet med en Bygningsafdeling, som bistår gymnasieskolerne med byggeteknisk arbejde og rådgivning inden for ejendomsforvaltning, byggeri og vedligeholdelse.

Afdelingen medvirker til at sikre velvedligeholdte skoler, hvor klimaskærm og indretning understøtter bæredygtighed og moderne pædagogiske metoder. Projekter planlægges og udføres i tæt samarbejde med den enkelte skole, således at der videndeles og erfaringsopsamles på tværs af hele ejendomsmassen. 

Opgaverne spænder bredt:

  •     Bygherrerådgivning i forbindelse med større bygningsopgaver
  •     Projektering af om- og tilbygninger
  •     Indretningsopgaver og optimering af arealanvendelse og kapacitetsudvidelser
  •     Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner
  •     Udbud af/tilsyn med rådgiver- og håndværkerydelser

Deltagende gymnasier i bygningssamarbejdet

ag      borups      Faaborg Gymnasium      Gladsaxe Gymnasium      greve      hg      koege      nyborg

rg      katedral      rungsted      Rysensteen Gymnasium      Sct. Knuds Gymnasium      solrod      virum      oerestad

Du er her: Home Bygning