Bygning

I forbindelse med at landets gymnasier overgik til bygningsselveje den 1. januar 2010 blev Gymnasiefællesskabet i Roskilde udvidet med en Bygningsafdeling, som bistår gymnasieskolerne med byggeteknisk arbejde og rådgivning inden for ejendomsforvaltning, byggeri og vedligeholdelse.

Afdelingen medvirker til at sikre velvedligeholdte skoler, hvor klimaskærm og indretning understøtter bæredygtighed og moderne pædagogiske metoder. Projekter planlægges og udføres i tæt samarbejde med den enkelte skole, således at der videndeles og erfaringsopsamles på tværs af hele ejendomsmassen. 

Opgaverne spænder bredt:

  •     Bygherrerådgivning i forbindelse med større bygningsopgaver
  •     Projektering af om- og tilbygninger
  •     Indretningsopgaver og optimering af arealanvendelse og kapacitetsudvidelser
  •     Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner
  •     Udbud af/tilsyn med rådgiver- og håndværkerydelser

Deltagende gymnasier i bygningssamarbejdet

ag     borups     Faaborg Gymnasium     Gladsaxe Gymnasium     greve     hg     koege     Nordfyn Gymnasium     nyborg

rg     katedral     rungsted     Rysensteen Gymnasium     Sct. Knuds Gymnasium     solrod     Tårnby Gymnasium     virum     oerestad

Du er her: Home Bygning