LOVE OG REGLER FOR GYMNASIALE UDDANNELSER

Regler for elever, der er startet STX før 1. augst 2017 (dvs. nye 3.g'ere efterår 2018)

Gymnasieloven

STX-bekendtgørelsen og tilhørende vejledning

Almeneksamensbekendtgørelsen (gældende fra 20. april 2016 og fortsat gældende) 

 

Regler for elever, der er startet STX efter den 1. august 2017 (dvs. nye 1. og 2. g'ere efterår 2018)

Gymnasieloven pr. 1. august 2017

Stx-bekendtgørelsen pr. 1. august 2017

Almeneksamensbekendtgørelsen (gældende fra 20. april 2016 og fortsat gældende) 

Nye vejledninger fra UVM

 

 

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler (gældende fra 1. oktober 2017)

Tidligere bkg. om Studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser 

Tidligere vejledning om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (gældende indtil oktober 2017)

 

ELEVER OG SANKTIONER

Bekræftelse på bortvisning

Bekræftelse på mundtlig varsel

Bekræftelse på prøve i alle fag og ophør af SU

Bekræftelse på prøve i alle fag under 18 år

Bekræftelse på skriftligt varsel

Beslutning bortvisning og ophør af su

Beslutning prøve i alle fag og ophør af SU

Beslutning prøve i alle fag under 18 år

Beslutning Skriftlig advarsel

Kvittering bortvisning

Kvittering prøve i alle fag og ophør af SU

Kvittering prøve i alle fag under 18 år

Kvittering pæd tilrettev

Kvittering skriftlig advarsel

Partshøring bortvisning og ophør af SU

Partshøring bortvisning under 18 år

Partshøring prøve i alle fag og ophør af SU

Partshøring prøve i alle fag under 18 år

Partshøring skriftlig advarsel

Pædagogisk tilrettevisnig

 

ELEVERS KLAGER OVER FORHOLD VED EKSAMEN, ÅRSKARAKTERER, BORTVISNING FRA EKSAMEN MV.

Bemærk, at grundet ændringer i gymnasieloven og stx-bekendtgørelsen med virkning for elever, der er startet på STX pr. 1. august 2017 eller senere, gælder nogle af nedenstående skabeloner kun for visse årgange: 

 

Skabeloner der gælder for alle elever

1a Partshøring påtænkt afgørelse om ny bedømmelse 

1b Afgørelse om ny bedømmelse 

 

2a Partshøring udelukkelse fra prøve, særlige vilkår 

2b Afgørelse udelukkelse fra prøve, særlige vilkår 

 

4a Høring påtænkt bortvisning fra eksamen pga snyd 

4b Afgørelse om bortvisning fra eksamen pga snyd

 

Skabeloner der gælder for elever, der starter i 3.g i efteråret 2018:

3a Høring påtænkt afslag på ændret årskarakter

3b Afgørelse klage over årskarakter

 

Skabeloner der gælder for elever, der starter i 1. eller 2.g i efteråret 2018 

3c Høring påtænkt afslag på ændret årskarakter ()

3d Afgørelse klage over årskarakter 

 

 

 

 

DIVERSE

Eksempel fra Himmelev Gymnasium vedr. lån af 2. eksemplar som kan anvendes, når eleven har smidt en bog væk og som får udleveret et nyt eksemplar

Skema til overgivelse af restancer til SKAT's inddrivelsescenter

Allerød Gymnasium Borupgaard Gymnasium Espergærde Gymnasium frederiksværk gymnasium Faaborg Gymnasium Gladsaxe Gymnasium Greve Gymnasium Himmelev Gymnasium it-fyn Køge Gymnasium Nordfyn Gymnasium    

Nyborg Gymnasium rg Roskilde Katedralskole Rungsted Gymnasium Rysensteen Gymnasium Sct. Knuds Gymnasium Solrød Gymnasium Tårnby Gymnasium Virum Gymnasium oerestad 

Du er her: Home Intranet Elever