ELEVER OG SANKTIONER

Pædagogisk tilrettevisning

Partshøring – Advarsel

Afgørelse - Advarsel 

Partshøring - Midlertidig udelukkelse

Afgørelse - Midlertidig udelukkelse

Partshøring – Påtænkt udskrivning (fravær)

Afgørelse – Udskrivning (fravær)

Kun kostskole: Partshøring påtænkt sanktion

Kun kostskole: Afgørelse sanktion

Partshøring – Henvisning til prøve i et eller flere fag

Afgørelse – Henvisning til prøve i et eller flere fag

Partshøring – ophør SU grundet manglende studieaktivitet

Afgørelse – ophør SU grundet manglende studieaktivitet

Foreløbig foranstaltning – midlertidig hjemsendelse mens en sag undersøges

EKSAMEN, KARAKTERER OG KLAGER

Skema: overblik over klagereglerne 

Elevers klager over eksamen og eksamenskarakterer

Hvis klagen afvises som åbenbart grundløs:

Paradigme 0a: partshøring

Paradigme 0b: afgørelse

Hvis klagen fremmes:

Paradigme 1a: Partshøring påtænkt afgørelse om ombedømmelse/omprøve/ikke-medhold i klagen

Paradigme 1b: Afgørelse om ombedømmelse/omprøve/ikke-medhold i klagen

Elevers øvrige klager ang. eksamen (adgang og tilmelding, udelukkelse, særlige vilkår, fejl og mangler ved prøven, fysiske forhold mv.)

Paradigme 2a: Partshøring

Paradigme 2b: Afgørelse

Rektors sanktioner pga snyd ved eksamen (bortvisning fra eksamen)

Paradigme 4a: Høring påtænkt bortvisning fra eksamen pga snyd (§ 20)

Paradigme 4b: Afgørelse om bortvisning fra eksamen pga snyd (§ 20)

Elevers klager over årskarakterer

Paradigme 3a: Høring klage over årskarakter

Paradigme 3b: Afgørelse klage over årskarakter