Vejledning om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale uddannelser marts 2023
Paradigme til brug for opdatering af studie- og ordensregler
Paradigme revision af studie- og ordenregler (skabelon opdateret februar 2020)
Elever og sanktioner
Pædagogisk tilrettevisning
Partshøring - Advarsel pga Fravær/forsømmelser
Afgørelse - Advarsel pga Fravær/forsømmelser
Partshøring - Advarsel pga overtrædelse af ordensreglerne/adfærd
Afgørelse - Advarsel pga overtrædelse af ordensreglerne/adfærd 
Partshøring - Midlertidig udelukkelse
Afgørelse - Midlertidig udelukkelse
Partshøring om skriftlig advarsel og midlertidig udelukkelse – Dobbelt sanktion
Afgørelse skriftlig advarsel og midlertidig udelukkelse – Dobbelt sanktion
Partshøring om påtænkt bortvisning (udskrivning) pga fravær forsømmelser
Afgørelse om bortvisning (udskrivning) pga fravær forsømmelser
Partshøring – Påtænkt bortvisning (grov overtrædelse af skolens studie- og ordenregler samt evt. studietursregler)
Afgørelse - Bortvisning (grov overtrædelse af skolens studie- og ordenregler samt evt. studietursregler)
Kun kostskole: Partshøring påtænkt sanktion
Kun kostskole: Afgørelse sanktion
Partshøring – Henvisning til prøve i et eller flere fag
Afgørelse – Henvisning til prøve i et eller flere fag
Partshøring – ophør SU grundet manglende studieaktivitet
Afgørelse – ophør SU grundet manglende studieaktivitet
Foreløbig foranstaltning – midlertidig hjemsendelse mens en sag undersøges
Bud på tidsplan nægtelse af oprykning
Partshøring nægtelse af oprykning udskrivning
Afgørelse nægtelse af oprykning udskrivning
Partshøring nægtelse af oprykning gå klassetrin om
Afgørelse nægtelse af oprykning gå klassetrin om
Bud på tidsplan nægtelse af oprykning og udskrivning
Skabelon: Mundtlig partshøring (§ 13 notat)
Skabelon: Når der træffes afgørelse efter en mundtlig partshøring
Partshøring om udelukkelse fra arrangement aktivitet
Afgørelse om udelukkelse fra arrangement aktivitet
Klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Partshøring af elev ifm. udtalelse til STUK (klage jf. studie- og ordensregler)
Partshøring af elev ifm. udtalelse til STUK (klage jf. eksamensreglerne)