Bygning

I forbindelse med at landets gymnasier overgik til bygningsselveje den 1. januar 2010 blev Gymnasiefællesskabet i Roskilde udvidet med en Bygningsafdeling, som bistår gymnasieskolerne med byggeteknisk arbejde og rådgivning inden for ejendomsforvaltning, byggeri og vedligeholdelse.

Afdelingen medvirker til at sikre velvedligeholdte skoler, hvor klimaskærm og indretning understøtter bæredygtighed og moderne pædagogiske metoder. Projekter planlægges og udføres i tæt samarbejde med den enkelte skole, således at der videndeles og erfaringsopsamles på tværs af hele ejendomsmassen. 

Opgaverne spænder bredt:

  •     Bygherrerådgivning i forbindelse med større bygningsopgaver
  •     Projektering af om- og tilbygninger
  •     Indretningsopgaver og optimering af arealanvendelse og kapacitetsudvidelser
  •     Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner
  •     Udbud af/tilsyn med rådgiver- og håndværkerydelser

Arbejdet planlægges i tæt samarbejde med den enkelte skole og samarbejdspartnere. Eksterne rådgivende konsulenter inddrages efter behov, og hvor det er økonomisk hensigtsmæssigt.

I 2019 blev Gymnasiefællesskabet af bygherreforeningen indstillet til årets bygherrepris https://bygherreforeningen.dk/staerkt-felt-kaemper-om-bygherreprisen-2019