Bygning
I GFs Bygningsafdeling yder vi bygherrerådgivning til fællesskabets 25 skoler.
Vores mission og vigtigste pejlemærke er, at understøtte, at skolernes bygninger er veldrevne og -vedligeholdte, samt at bygningsmassen skaber de bedst mulige rammer for gymnasiernes undervisning og elevernes trivsel.
Afdelingens opgaver spænder bredt:

Vi udarbejder og opdaterer skolernes drift- og vedligeholdelsesplaner.
Vi udarbejder og gennemfører indretningsprojekter.
Vi yder bygherrebistand i små og store bygge- og renoveringsprojekter.
Vi yder sparring og løbende rådgivning af det tekniske personale i små og større opgaver.

Afdelingen arbejder tæt sammen med den enkelte skole og fungerer som deres sparringspartnere i alt, hvad der vedrører bygningernes drift, forvaltning og anvendelse.

I vores rådgivning trækker vi på mangeårig opsamlet viden og erfaring fra alle fællesskabets skoler og følger projekterne på den enkelte skole fra første spæde idé til idriftsættelse.
Vi holder os opdaterede på, hvad der rører sig i forhold til at bygge og indrette til undervisning og læring på en ungdomsuddannelse og udvikler projekterne i tæt samarbejde med ledelse og undervisere. Dette for bedst muligt at understøtte, at skolernes bygninger modsvarer ønsker til brug i forhold til anvendt pædagogik og undervisningsmetoder.

Projekt (Mere) Bæredygtige Gymnasier
Gymnasiefællesskabets skoler gennemførte i 2022 et tværgående fælles projekt om bæredygtighed og grønt iværksætteri.

Projektet (Mere) Bæredygtige Gymnasier tog sit udgangspunkt i ”det levede liv” på de involverede skoler. De deltagende elever, ledelsesrepræsentanter, undervisere og teknisk personale tog udgangspunkt i potentialer for grønne tiltag på deres skole og arbejdede med disse ud fra en iværksættervinkel. Således at et reelt ”problem” blev gjort til genstand for idéudvikling og løsning med en iværksætters arbejdsmetode. Blandt de behandlede emner var biodiversitet, affaldshåndtering, energiforbrug, indeklima, og transportvaner.

Projektet blev gennemført i samarbejde med KUBEN Management som ekstern samarbejdspart og fik støtte fra Undervisningsministeriets pulje til Grøn Iværksætterpulje til Ungdomsuddannelser 2021.

Projektet har sin egen Instagramprofil, hvor idéer og projekter deles på tværs af GFs skoler og til inspiration for andre skoler og uddannelsesinstitutioner i landet. Se mere her

I regi af projektet produceredes en video, hvor en håndfuld eksisterende grønne start-ups fortæller om deres produkt, fra idé, over proces og til produkt.