Modtagelse af aktindsigtsbegæringer
Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt

Aktindsigt i personaleoplysninger
Brev 1 til medarbejderen -
Underretning om aktindsigtsbegæring i medarbejderens personalesag

Brev til den som har søgt om aktindsigt –
Afgørelse om aktindsigt i lønoplysninger

Brev 2 til medarbejderen –
Underretning om afgørelse i aktindsigt i medarbejderens personalesag

Aktindsigt i ansættelsesforhold - skuffet ansøger til besat stilling
Brev 1 til medarbejderen -
Underretning om aktindsigtsbegæring i medarbejderens personalesag

Brev til den som har søgt om aktindsigt –
Afgørelse om aktindsigt i personalesag

Brev 2 til medarbejderen –
Underretning om afgørelse i aktindsigt i medarbejderens personalesag

Ved undtagelsesvis forsinkelse af sagsbehandlingen (det juridiske vindue herfor er meget smalt)
Underretning om (forsinket) behandling af aktindsigtsanmodning

Aktindsigt i kontrakter med leverandører m.fl
Høring af leverandører m.fl. om udlevering af materiale i forbindelse med aktindsigt
Partshøring af den, der anmoder om aktindsigt, vedrørende indhentet udtalelse herom fra privat firma

Elevers aktindsigt i egne personoplysninger (egen access)
Skabelon til egen access indsigt i elevoplysninger

Generelt om reglerne om aktindsigt
Notat - Ultrakort gennemgang af reglerne om aktindsigt
Notat - Opmærksomhedspunkter ved behandling af anmodning om aktindsigt af Danske Gymnasier

Regler om evt. betaling for udlevering af dokumenter mv.
Bekendtgørelse om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen

Afgørelser i sager om aktindsigt
Elevsanktioner mv.
Leverandørkontrakt mv.
Imødekommelse - generel
Imødekommelse - særlige dataudtræk eller -sammenstillinger
Afslag – særlige dataudtræk/-sammenstillinger
Kursus sagsbehandling aktindsigtssager sept. 2022