Aktindsigt

På denne side findes skabeloner som Statens Indkøb har udviklet og som off. myndigheder kan bruge i forbindelse med behandling af aktindsigtsanmodninger i udbud/indkøbssager
Skabelonerne henviser til reglerne i offentlighedsloven.
Hent skabelon til afgørelse - Helt eller delvist afslag
Hent bilag til afgørelse
Hent skabelon til fristudsættelsesbrev
Hent skabelon til afgørelse - Fuld imødekommelse
Hent skabelon til høringsbrev
Hent skabelon til orientering om videresendelse af klage
Hent skabelon til partshøring