Censorbank

Gymnasiefællesskabet varetager på vegne af 174 institutioner og 3 lederforeninger administration og drift af en fælles censorudligningsordning. Principperne for ordningen er godkendt af Danske Gymnasier, VUC Fleksibel Uddannelse og Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier. 

Ordningen er en kollektiv løsning, der skal hvile i sig selv. Udligningsmodellen vil indeholde både mundtlig og skriftlig censur og omfatter censoromkostninger på alle 3 årgange på STX, HF og VUC (elever på almen gymnasiale uddannelser). Alle andre uddannelser, og udvekslet censur med skoler, der ikke er medlemmer i de 3 lederforeninger, er Censorbanken uvedkommende, og lærerens hjemskole må selv sørge for at få dækning for eventuelle udgifter. Kun omkostninger, der er udført i overensstemmelse med ministeriets censurregler, og som samtidig er omfattet af de aftalte principper, kan medtages i afregningen.

I juni måned vil alle skoler modtage et brev (e-mail) med et indberetningsskema, som skolerne skal udfylde og returnere. I brevet vil vi minde om principperne for ordningen og deadline for, hvornår skolerne senest skal returnere oplysningerne. Vær opmærksom på, at skolerne udelukkende skal indberette den mundtlige censur samt rejsetid og rejseomkostninger. Skolerne vil hurtigst muligt, og senest primo november, modtage timetallene for den skriftlige censur på baggrund af Netprøveudtræk leveret af BUVM/STIL. Sammen med de skriftlige timetal modtager skolerne et foreløbigt estimat af udligningsafregningen. 

Endelig opgørelse og afregning vil finde sted ultimo kalenderår. Når opgørelsen har fundet sted, sender Censorbanken en opgørelse til hver enkelt skole med en oversigt over skolens egne tal. Heraf fremgår det også, om skolen skal have penge tilbage, eller om skolen skal indbetale til ordningen. Alle skoler, der skal betale, får tilsendt en faktura, som skal betales straks. Så snart alle har indbetalt til banken, igangsættes udbetalingerne til de skoler, som har penge til gode. 

Spørgsmål og kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til administration af censorbankudligningsordningen kan vi kontaktes pr. mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon 4633 2058 mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-15.