Datasikkerhed

 

 

 

Dette er Gymnasiefællesskabets eksterne side om datasikkerhed

Her finder du GF's skabeloner med standardformuleringer til elever, medarbejdere, databehandleraftaler, fortegnelser, links mv.*

GF's skabelon til "Skolehåndbog i behandling af personoplysninger" finder du på intranettet, hvor du også kan finde tjeklister og overbliksdokumenter til ledelsen.

  

INSPIRATIONSKATALOG OG DOKUMENTER (opdateret april 2018)

Elever - Optag 2018: 

Tjekliste - håndtering af personoplysninger som led i Optag 2018 (NY)

Standardorientering til ansøgere - Optag 2018 (E0) - marts 2018

Standardorientering til optagne elever (E1a) - opdateret 6. marts 2018. Version med links til lovgivning

Elevers skolegang:

GymBetaling: Generelt samtykke til følsomme personoplysninger og foto (maj 2018) (E3a)

Ad hoc samtykke til følsomme oplysninger ifbm. studievejledning (E3)

Besvarelse af anmodning om indsigt (E2) 

Kontrol af URL ved eksamen med netadgang (E4)

Til den afgående elev:

Tjekliste

Brev afgående elev (dimittend eller udskrevet af anden årsag) (E5)

 

Medarbejdere - Rekruttering:

Tjekliste - håndtering af personoplysninger som led i nyansættelser (NY)

Standardorientering til ansøgere (M0)

Jobansøgers samtykke til at indgå i "kandidatbank" (M3)

Jobansøgers samtykke til referencer og straffeattest (M4)

Til den ansatte medarbejder:

Standardorientering (lang til personalehåndbog) om behandling af personoplysninger som led i ansættelsesforhold (M1) (opdateret maj 2018)

Standardorientering (kort til ansættelsesbrev) om behandling af personoplysninger som led i ansættelsesforhold (M1a) (opdateret maj 2018)

Orientering om nye oplysninger (M2)

Ad hoc samtykke til arbejdsgivers registrering af konkrete oplysninger (M5) 

HRdatabasen - ex på generelt samtykke (M5a)

Besvarelse af anmodning om indsigt (M6)

Kvittering for udlån og returering af IT-udstyr (M7)

Kvittering for udlevering af nøgle/nøglekort (M9)

Til den fratrædende medarbejder:

Tjekliste - håndtering af fratrædende medarbejders personoplysninger (sletning, lukning af adgange, aflevering af udstyr)

Kvittering for køb af udtjent IT-udstyr af GF (M8)

Instruks sletning af datamedier (T4)

Brev ifbm. fratrædelse (M10)

Tekst til fratrådt medarbejders autosvar på e-mail (M11)

 

 

DATABEHANDLERE

Skabelon for databehandleraftale (Danske Gymnasiers skabelon)

Skema til tjek af databehandleraftale

Fortrolighedsaftale ekstern it-konsulent (bruges fx. som led i at konuslenten får ad hoc supportadgang til skolens data)

REDSKABER 

Skabelon til fortegnelse over skolens behandlingsaktiviteter (elever) NY

Skabelon til fortegnelse over skolens behandlingsaktiviteter (medarbejdere) NY

Leveregler vedr. datasikkerhed

 

VEJLEDNINGER

Vejledning om brug af standardstruktur til elevsager i ESDH

Kategorier af personoplysninger (almindelige, fortrolige, følsomme) (F1)

  

PRÆSENTATIONER

Slides fra seminar om datasikkerhed - personale- og elevadministration. Januar 2017

ESDH - Hvorfor og hvordan? Februar 2017

Datasikkerhed for praktikere til brug i skoledrift. September 2017

Slides fra kick off-præsentation af samtykkeblanketter i GymBetaling

 

LINKS 

Persondataloven: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=828
EU-persondataforordning: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
Datatilsynets hjemmeside: www.datastilsynet.dk

Link til Datatilsynets FAQ om behandling af personoplysninger: https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Publikationer/Datatilsynets_FAQ.pdf

Link til Datatilsynets pjece om, hvad eleverne skal være opmærksomme på, når de offentliggør tekst og/eller billeder af hinanden: https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Sociale_netvaerk_og_internettet_-_Pjece.pdf Bemærk, at selvom det ikke fremgår direkte af pjecen (den handler om offentliggørelse på sociale netværk og internettet), så gælder de beskrevne regler også for elevernes aktivitet i analoge medier, som fx Blå Bog

Link til at fjerne fotos fra Googles søgeresultater: https://support.google.com/webmasters/answer/6332384?hl=da

 

*Eksterne skoler er velkome til at bruge dokumenterne på denne side, idet vi dog understreger, at indholdet hverken er eller kan erstatte konkret rådgivning og at eksterne skolers brug af materialet sker uden ansvar for Gymnasiefællesskabet. 

 

Deltagende gymnasier i jurasamarbejdet

Allerød Gymnasium   Borupgaard Gymnasium   Egedal Gymnasium   Espergærde Gymnasium   frederiksværk gymnasium   Gladsaxe Gymnasium   Greve Gymnasium

Helsingør Gymnasium   Himmelev Gymnasium   it-fyn   Køge Gymnasium   Nordfyns Gymnasium   Nyborg Gymnasium   rg

Roskilde Katedralskole   Rungsted Gymnasium   Rysensteen Gymnasium   Sct. Knuds Gymnasium   Solrød Gymnasium   Tårnby Gymnasium   Virum Gymnasium   oerestad

Du er her: Home Datasikkerhed