Undervisningsministeriet har bedt Gymnasiefællesskabet i Roskilde om at stå for honorering af den eksterne, skriftlige censur. Honorering af den eksterne, mundtlige censur står eksamensskolen for.

For at vi kan udbetale løn til de eksterne censorer har vi brug for følgende:

  • Lønblanket
  • Bilag 1 – Hjælpeskema
  • Oversigt over opgavetildeling – tilsendt af Undervisningsministeriet
  • Kilometergodtgørelse
  • Hvis du har haft udgifter til rejseomkostninger/porto bedes du medsende dokumentation for dette

Husk at udfylde cpr-nr. og underskrive på alle blanketter.

Blanketter:
Lønblanket
Bilag 1 – Hjælpeskema
Kilometergodtgørelse

Tidsfrister:

Aflevering af lønblanketter mv. skal ske inden den 10. i måneden for udbetaling pr. 31. i måneden. Sker aflevering senere i måneden, vil lønudbetalingen ske midt i den efterfølgende måned.

Al dokumentation kan sendes til:

Gymnasiefællesskabet
Att. Censorbank
Skolegade 3
4000 Roskilde
eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Eksterne censorer: Indsamling og behandling af personoplysninger som led i udbetaling af censorhonorar

Behandling af personoplysninger som led i udbetaling af censorhonorar. Som led i udbetaling af censorhonorar samt kørsel mv. indsamler og behandler Gymnasiefællesskabet personoplysninger om dig, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen1 og § 12 i databeskyttelsesloven.
Gymnasiefælleskabet tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig, som muligt. Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger om dig, der er nødvendige for at vi kan overholde vores pligter i henhold til lovgivningen og kollektive overenskomster om fx løn- og personaleadministration. Hvis anden lovgivning pålægger os en retlig forpligtelse, der gør det nødvendigt for os at indsamle og behandle visse personoplysninger, gør vi også det, fx med henblik på statistiske indberetninger til UVM/STUK eller Økonomistyrelsen.

Sådan behandler vi dine personoplysninger