FAQ (ofte stillede spørgsmål) 

En elev er blevet sygemeldt/dukkede ikke op til mundtlig eksamen. Skal eleven tælles med i censorudligningen?

Hvis en elev melder fra eller sygemelder sig senere end 48 timer inden eksamen, eller udebliver fra eksamen, tælles denne elev fortsat med ved beregningen af timer til censorudligningen.

Udvekslet censur med Deutsches Gymnasium für Nordschleswig.

Deutsches Gymnasium für Nordschleswig er en del af Censorudligningsordningen og fremgår af Liste over institutioner som deltager. Skolen medgår derfor som alle andre skoler, der står på listen.

Kan udgifter til censorfrokost medtages i censorudligningsordningen?

Nej, udgifter til censorfroskost er ikke en del af censorudligningsordningen.

Er forberedelsenstiden en del af censorudligningen?

Nej, forberedelsenstiden er ikke en del af udligningen. Det er kun den faktiske eksaminationsstid der skal angives, f.eks.

Dansk A (mundtligt) med 20 elever: 30 min. x antal elever (20) = 10 timer

Den praktiske del/gruppedelen af eksamen kommer ikke med på rapportudtrækket.

Desværre kommer den praktiske del/gruppedelen af eksamen i f.eks. Fysik, Matematik og Musik ikke med på rapportudtrækket. Man er derfor nødt til manuelt at tilføje den praktiske del af eksamen til rapporten.

Er der nogle skoler, man skal være særligt opmærksom på?

Ja, vi kender til en række skoler, som I skal være særligt opmærksomme på, da de har flere forskellige uddannelser. Det er kun censorer fra/til STX/HF, der er med i udligningsordningen. Se Liste over institutioner som deltager.

Hvis I har udvekslet censur med en skole/afdeling der ikke er med i censorudligningen skal I selv afregne den udvekslede censur efter gældende principper - se under vejledninger.

En elev har fået udleveret en SSO-opgaveformulering, men har ikke afleveret en opgavebesvarelse. Hvordan skal det registreres?

Da censor kun skal aflønnes for de opgaver, der er rettet, skal karakterlisten udfyldes med "ej afleveret". Efterfølgende kan eleven så administrativt tildeles karakteren (-3).

Vi har haft en censor på Grønland/Færøerne, kan timerne medtages i udligningsordningen?

Skolerne på Grønland og Færøerne deltager ikke direkte i ordningen, dog medtages timer for udvekslet censur. Timerne vil ikke fremgå af Lectio/Ludus rapporterne og skal derfor manuelt tilføjes rapporten.

Rejseomkostninger afregnes som hidtil direkte med de pågældende skoler. 
Rejseomkostninger og rejsetid til/fra lufthavnen i Danmark kan medtages i udligningsordningen. Rejsetid fra Danmark til Grønland kan ikke medtages i udligningsordningen.

Udgifter til rejsetid og time-/dagpenge afholdes af censors hjemskole.

Vi har udvekslet censur med en erhvervsskole. Hvordan afregnes censuren?

Erhvervsskolerne er ikke en del af censorudligningsordningen, da censorbanken kun omfatter STX, HF og VUC. Hvis skolen har leveret censur til en erhvervsskole, skal de sende erhvervsskolen en faktura. Hvis en skole har modtaget censur fra en erhvervsskole, vil de modtage en faktura fra erhvervsskolen. Se Danske Gymnasiers vejledning.

Hvordan indgår aflønning af ombedømmere ved skriftlig censur?

Ombedømmelserne kan enten omregnes til timer og opgives som andre indgående/udgående timer eller tilføjes rejseomkostningerne som et beløb.

Vores skole har en bil, som lærerne kan benytte, når de skal ud for at være censor. Hvordan skal det afregnes?

Det er tilladt at benytte skolens bil, når en lærer skal ud for at være censor. Kørslen afregnes overfor censorbanken på samme måde, som hvis læreren havde kørt i egen bil, dvs. der skal afregnes til statens lave takst, og der skal foreligge et bilag, som censorbanken i forbindelse med en stikprøve kan forlange at se.

Vores lærer skulle have været ude som censor, men meldte sig syg. Må timerne, som censor ville have brugt, medtages i censorudligningsordningen?

Nej, timerne for en sygemeldt censor må ikke medtages i udligningsordningen.

Skoler med Lectio skal være opmærksomme på følgende:

Vær opmærksom på, at Lectio kun automatisk beregner individuel mundtlig eksaminationstid i feltet censur. Har man eksaminer med praktisk del/gruppedel f.eks. idræt, matematik, musik, drama, mediefag, fysik og kemi, skal man manuelt påføre den praktiske del.

”Ikke godkendte” censoraktiviteter medtælles stadig i den kolonne, hvor timetallet fremgår (kolonne z i rapporten ”udgående censur”). Skolerne skal derfor manuelt slette disse linjer, hvis de ikke skal medgå i opgørelsen.

Skoler med Ludus skal være opmærksomme på følgende: 

Vær opmærksom på, at Ludus kun automatisk beregner individuel mundtlig eksaminationstid i feltet censur. Har man eksaminer med praktisk del/gruppedel f.eks. idræt, matematik, musik, drama, mediefag, fysik og kemi, skal man manuelt påføre den praktiske del.