Lyt til podcastserien Grønne Gymnasier 
På gymnasierne i Danmark arbejder vi med at gøre vores bygninger mere bæredygtige, men hvordan kan vi tage de næste skridt hen imod de grønne dagsordener?
Samarbejdet med civilsamfundet, hvordan kan vi udvikle undervisningen hen imod en mere bæredygtig tænkning og hvordan spiller det sammen med efteruddannelse af lærere?
I november 2022 tog en flok rektorer fra Gymnasiefællesskabet til Berlin for at blive klogere på bæredygtighed.
I tre podcasts samles der op på erfaringerne og sætter dem ind i vores egen virkelighed. Den virkelighed, vi gerne vil forandre.

1. Grønne Gymnasier - Hvordan vi underviser - Lyt til 1. Grønne Gymnasier - Hvordan vi underviser
2. Grønne Gymnasier - Hvordan vi samarbejder - Lyt til 2. Grønne Gymnasier - Hvordan vi samarbejder
3. Grønne Gymnasier - Hvordan vi efteruddanner - Lyt til 3. Grønne Gymnasier - Hvordan vi efteruddanner 

Lyt til podcastserien: på Apple Podcast, Google Podcast, Spotity, Deezer eller direkte på disse links:

Brug søgerordene: Grønne Gymnasier https://sites.libsyn.com/452475 
Link til Apple-Podcastplatformen
Link til Spotify
Link til Google Podcast

1. Grønne Gymnasier - Hvordan vi underviser
Den grønne omstilling handler ikke kun om vores bygninger, men også om, hvordan vi forandrer undervisningen henimod en mere bæredygtig praksis. Dér har skoler og organisationer i Berlin en længere erfaringshorisont, som de deler ud af i denne podcast, lavet i forlængelse af en studietur til Berlin i november 2022, som Gymnasiefællesskabet gennemførte.
Her undersøger vi, hvordan vi som gymnasier kan blive bedre til at undervise i et anderledes mix mellem praksis og teori, og hvordan samarbejde på tværs af fag kan gøre en stor forskel i den sammenhæng. Eller hvordan man kan bruge haver og udendørsarealer som del af undervisningen. Bliv inspireret til at få et stærkere fokus på bæredygtighed i undervisningen.

Kilder: Emily Horbach, Dathe Gymnasium, Juliane Orsenne, Wedding Naturschule, samt rektor Mikkel Harder Sørensen fra Tårnby Gymnasium, vicerektor Steffen Møllegaard Iversen fra Roskilde Gymnasium og rektor Mette Vedel fra Nørre G.

Lyt til 1. Grønne Gymnasier - Hvordan vi underviser

2. Grønne Gymnasier - Hvordan vi samarbejder
Omstillingen henimod mere bæredygtighed handler især om at få specialiseret og aktuel viden ud på gymnasierne. Det sker oftest ved at skabe levende samarbejder med NGO'er, firmaer eller organisationer, der har fokus på den grønne omstilling. Hvad skal der til for at få skabt sådanne frugtbare samarbejder? Det bliver sat til debat i denne podcast, hvor vi også er på besøg hos en række berlinske NGO'er. Hos Stiftung Bildung har de fokus på at engagere de unge selv, og hvor elever også får hjælp til at etablere egne skolefirmaer. Hos Yesil Cember, der betyder den grønne ring på tyrkisk, har de fokus på at skabe grøn bevidsthed i indvandrermiljøer. Vi starter hos projektet Material-Mafia i Berlin, der laver læringsprojekter ud af at skabe nye produkter af gamle materialer.

Kilder:
Gülcan Nitsch, leder af Yesil Cember, Cedric Ellwanger og Aldo fra Stiftung Bildung/Youcon/Youpan og Simone Kellerhof fra projektet Material-Mafia. Samt rektor Mikkel Harder Sørensen fra Tårnby Gymnasium, vicerektor Steffen Møllegaard Iversen fra Roskilde Gymnasium og rektor Mette Vedel fra Nørre G.

Lyt til 2. Grønne Gymnasier - Hvordan vi samarbejder

3. Grønne Gymnasier - Hvordan vi efteruddanner
For at gymnasiets fag får et bæredygtigt fokus ind i undervisningen skal vi have mere fokus på efteruddannelse. Hvilke erfaringer er der allerede er gjort i Berlin, hvor der findes flere organisationer, der har fokus på efteruddannelse. Én af dem er SchülerinnenUni Nachaltigkeit + Klimaschutz på Freie Universität, der siden 2006 har uddannet lærere og undervist børn. Hos Epiz Berlin er der fokus på efteruddannelse af lærere, især med fokus på global læring. I løbet af 2023 går Gymnasiefællesskabet og Københavns Universitet også igang med et samarbejde, der kommer til at give mange nye erfaringer for de lærere, der bliver en del af forløbet. 

Kilder: Karola Braun-Wanke, leder af SchülerinnenUni Nachaltigkeit + Klimaschutz på Freie Universität. Birgit Brenner, leder af efteruddannelsen ved Epiz Berlin. Samt rektor Mikkel Harder Sørensen fra Tårnby Gymnasium, vicerektor Steffen Møllegaard Iversen fra Roskilde Gymnasium og rektor Mette Vedel fra Nørre G.

Produktion og vært: Lasse Soll Sunde / lassesollsunde.dk

Lyt til 3. Grønne Gymnasier - Hvordan vi efteruddanner