Charter for godt og grønt indkøb juni 2022

Regeringen har i 2020 truffet beslutning om at den offentlige sektor skal være i front i den grønne omstilling. Det indebærer blandt andet at Indkøb i staten skal prioriteres endnu højere som en selvstændig, strategisk disciplin, og medarbejderne skal have de rette redskaber, kompetencer og det nødvendige mandat til at købe klogere, grønnere og mere effektivt ind.


Strategiske planer, den rette indkøbsorganisering og systematisk forbrugsstyring skal understøtte:
- at ressourcerne udnyttes bedst muligt
- at de grønne krav stilles, hvor de giver mest værdi
- at forbruget nogle steder reduceres.

Charteret implementeres via cirkulære om indkøb i staten og forpligter alle institutioner, som er omfattet af cirkulæret, og kommer til at omfatte departementer samt alle underliggende styrelser og institutioner undtaget de selvejende institutioner, som dog opfordres til at tilslutte sig charteret.

Charter for godt og grønt indkøb juni 2022 - Bilag 2 – tjekliste for standarder