HÅNDTERING AF MULIGT SIKKERHEDSBRUD FX LÆK OG TAB AF DATA

Det er den dataansvarliges ansvar at håndtere sikkerhedsbrud fx læk og tab af data (eller mulige læk og tab af data), herunder foretage anmeldelse til Datatilsynet inden 72 timer. Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. i GF for konkret rådgivning og bistand.

Følgende dokumenter og redskaber er relevante:

Forretningsgang for håndtering af brud på persondatasikkerheden og skolens samarbejde med DPO’en om håndteringen (G10)

Link til indberetningsformular til Datatilsynet (anmeldelse af læk) og link til vejledning om hvordan formularen bruges

Underretning til den registrerede person

Skolens interne log over sikkerhedshændelser