Indkøbspolitik – skabeloner og gode råd
Formålet med en indkøbspolitik er at effektivisere institutionens indkøb. En indkøbspolitik bør fastsætte mål og retningslinjer for indkøb, som skolen vil gøre gældende. Indkøbspolitikken kan bidrage til at sikre, at
- institutionen opnår fordelagtige priser, når kvalitet, indkøbsvilkår og andre parametre tages i betragtning f.eks. bæredygtighed
- institutionen har effektive indkøbsprocesser
- institutionen optræder som én kunde i forhold til leverandører og udnytter den samlede volumen som ordregiver
- institutionens indkøb sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og udbudsdirektiver mv.
Det er dog ikke et lovkrav om, at skoler har en indkøbspolitik. Men ofte er det en forudsætning for at kunne håndtere institutionens indkøb effektivt, at institutionen køber ind efter nogle fælles mål og retningslinjer.

Det vil altid være ledelsens ansvar at godkende en indkøbspolitik samt at sikre at politikken efterleves i praksis og at skolen overholder reglerne som off. myndigheder/skoler er underlagt.Del rigtig gerne skolens Indkøbspolitik med GF Indkøb, da vi så kan agere i overensstemmelse med skolens lokale indkøbspolitik.

Inspiration til skolers Indkøbspolitik 2022
Skabelon - Bemyndigelse og indkøbsinstruks for medarbejdere