ELEVER OG SANKTIONER

Afgørelse - Udskrivning fravær

Partshøring - Påtænkt udskrivning fravær

Afgørelse - Advarsel

Partshøring - Advarsel

Afgørelse - Midlertidig udelukkelse

Partshøring - Midlertidig udelukkelse

Pædagogisk tilrettevisning

Partshøring elev under 18 år midl. hjemsendelse mens sagen pågår midl. udelukkelse og advarsel

Afgørelse elev under 18 år midl. hjemsendelse mens sagen pågår midl. udelukkelse og advarsel

Partshøring henvisning til prøve i alle fag ophør SU

Afgørelse henvisning til prøve i alle fag ophør SU

Partshøring nægtelse af oprykning - gå klassetrin om

Afgørelse nægtelse af oprykning - gå klassetrin om

Partshøring nægtelse af oprykning - udskrivning

Afgørelse nægtelse af oprykning - udskrivning

Foreløbig foranstaltning - midlertidig hjemsendelse

Kun kostskole: Partshøring om påtænkt santionering

Kun kostskole: Afgørelse sanktionering

 

ELEVERS KLAGER OVER FORHOLD VED EKSAMEN, ÅRSKARAKTERER, BORTVISNING FRA EKSAMEN MV.

Bemærk, at grundet ændringer i gymnasieloven og stx-bekendtgørelsen med virkning for elever, der er startet på STX pr. 1. august 2017 eller senere, gælder nogle af nedenstående skabeloner kun for visse årgange: 

 Skabeloner der gælder for alle elever

1a Partshøring påtænkt afgørelse om ny bedømmelse 

1b Afgørelse om ny bedømmelse 

2a Partshøring udelukkelse fra prøve, særlige vilkår 

2b Afgørelse udelukkelse fra prøve, særlige vilkår 

4a Høring påtænkt bortvisning fra eksamen pga snyd 

4b Afgørelse om bortvisning fra eksamen pga snyd

 Skabeloner der gælder for elever, der starter i 3.g i efteråret 2018:

3a Høring påtænkt afslag på ændret årskarakter

3b Afgørelse klage over årskarakter

 Skabeloner der gælder for elever, der starter i 1. eller 2.g i efteråret 2018 

3c Høring påtænkt afslag på ændret årskarakter

3d Afgørelse klage over årskarakter 

Allerød Gymnasium   Borupgaard Gymnasium   Egedal Gymnasium   Espergærde Gymnasium   frederiksværk gymnasium    Gladsaxe Gymnasium   Greve Gymnasium

Helsingør Gymnasium   Himmelev Gymnasium   it-fyn   Køge Gymnasium   Nordfyns Gymnasium   Nyborg Gymnasium   rg

Roskilde Katedralskole   Rungsted Gymnasium   Rysensteen Gymnasium   Sct. Knuds Gymnasium   Solrød Gymnasium   Tårnby Gymnasium   Virum Gymnasium   oerestad 

Du er her: Home Intranet Jura Elevsager