ELEVER OG SANKTIONER

Pædagogisk tilrettevisning

 

Partshøring – Advarsel

Afgørelse - Advarsel

 

Partshøring - Midlertidig udelukkelse

Afgørelse - Midlertidig udelukkelse

 

Partshøring – Påtænkt udskrivning (fravær)

Afgørelse – Udskrivning (fravær)

 

Kun kostskole: Partshøring påtænkt sanktion

Kun kostskole: Afgørelse sanktion

 

Partshøring – Henvisning til prøve i et eller flere fag

Afgørelse – Henvisning til prøve i et eller flere fag

 

Partshøring – ophør SU grundet manglende studieaktivitet

Afgørelse – ophør SU grundet manglende studieaktivitet

 

Foreløbig foranstaltning – midlertidig hjemsendelse mens en sag undersøges

 

EKSAMEN, KARAKTERER OG KLAGER

Skema: overblik over klagereglerne 

 

Elevers klager over eksamen og eksamenskarakterer

Hvis klagen afvises som åbenbart grundløs:

Paradigme 0a: partshøring

Paradigme 0b: afgørelse

 

Hvis klagen fremmes:  

Paradigme 1a: Partshøring påtænkt afgørelse om ombedømmelse/omprøve/ikke-medhold i klagen 

Paradigme 1b: Afgørelse om ombedømmelse/omprøve/ikke-medhold i klagen

 

Elevers øvrige klager ang. eksamen (adgang og tilmelding, udelukkelse, særlige vilkår, fejl og mangler ved prøven, fysiske forhold mv.)

Paradigme 2a: Partshøring

Paradigme 2b: Afgørelse

 

Rektors sanktioner pga snyd ved eksamen (bortvisning fra eksamen)

Paradigme 4a: Høring påtænkt bortvisning fra eksamen pga snyd (§ 20)

Paradigme 4b: Afgørelse om bortvisning fra eksamen pga snyd (§ 20)

 

Elevers klager over årskarakterer

Paradigme 3a: Høring klage over årskarakter

Paradigme 3b: Afgørelse klage over årskarakter 

 

Foreløbig foranstaltning – midlertidig hjemsendelse mens en sag undersøges

 

Allerød Gymnasium   Borupgaard Gymnasium   Egedal Gymnasium   Espergærde Gymnasium   frederiksværk gymnasium    Gladsaxe Gymnasium   Greve Gymnasium

Helsingør Gymnasium   Himmelev Gymnasium   it-fyn   Køge Gymnasium   Nordfyns Gymnasium   Nyborg Gymnasium   rg

Roskilde Katedralskole   Rungsted Gymnasium   Rysensteen Gymnasium   Sct. Knuds Gymnasium   Solrød Gymnasium   Tårnby Gymnasium   Virum Gymnasium   oerestad 

Du er her: Home Intranet Jura Elevsager