Indkøbsaftaler
Gymnasiefællesskabet har nu implementeret e-handel via indkøbsmodulet i Statens Indfak system på alle gymnasier der benytter Indfak og deltager i det fælles indkøbssamarbejde. Alle informationer om Økonomistyrelsen, SKI’s og de lokale GF aftaler og leverandører findes i Indfak under aftaler. Det er muligt at placere elektroniske ordrer direkte fra indkøbsmodulet til leverandørerne. Ved at benytte dette indkøbssystem handler I på aftaler der har været konkurrenceudsat via EU-udbud eller lokale konkurrenceudsættelser, og der spares ressourcer ved at der er match mellem ordrer og fakturaer, samt automatisk kontrol af at I får de rigtige priser på fakturaerne.

Hvis du har spørgsmål til e-handelsmodulet så kontakt gerne Indkøb