Paradigme til brug for opdatering af studie- og ordensregler

Paradigme revision af studie- og ordenregler (skabelon opdateret februar 2020)

Elever og sanktioner

Pædagogisk tilrettevisning

Partshøring - Advarsel pga Fravær/forsømmelser

Afgørelse - Advarsel pga Fravær/forsømmelser

Partshøring – Advarsel

Afgørelse - Advarsel 

Partshøring - Midlertidig udelukkelse

Afgørelse - Midlertidig udelukkelse

Partshøring – Påtænkt udskrivning (fravær)

Afgørelse – Udskrivning (fravær)

Partshøring – Påtænkt bortvisning (grov overtrædelse af skolens studie- og ordenregler samt evt. studietursregler)

Afgørelse - Bortvisning (grov overtrædelse af skolens studie- og ordenregler samt evt. studietursregler)

Kun kostskole: Partshøring påtænkt sanktion

Kun kostskole: Afgørelse sanktion

Partshøring – Henvisning til prøve i et eller flere fag

Afgørelse – Henvisning til prøve i et eller flere fag

Partshøring – ophør SU grundet manglende studieaktivitet

Afgørelse – ophør SU grundet manglende studieaktivitet

Foreløbig foranstaltning – midlertidig hjemsendelse mens en sag undersøges

Partshøring nægtelse af oprykning udskrivning

Afgørelse nægtelse af oprykning udskrivning

Partshøring nægtelse af oprykning gå klassetrin om

Afgørelse nægtelse af oprykning gå klassetrin om

Bud på tidsplan nægtelse af oprykning og udskrivning

Skabelon: Mundtlig partshøring (§ 13 notat)

Skabelon: Når der træffes afgørelse efter en mundtlig partshøring

Partshøring om udelukkelse fra arrangement aktivitet

Afgørelse om udelukkelse fra arrangement aktivitet

Klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Partshøring af elev ifm. udtalelse til STUK (klage jf. studie- og ordensregler)