PARADIGMER TIL KLAGER OVER STANDPUNKTSKARAKTER - SOMMER 2020

Paradigme 00: Afgørelse åbenbart grundløs

Paradigme 1a: Partshøring standpunktskarakter bedømmelse STX

Paradigme 1b: Afgørelse standpunktskarakter bedømmelse STX

Paradigme 2a: Partshøring standpunktskarakter bedømmelse HF

Paradigme 2b: Afgørelse standpunktskarakter bedømmelse HF

ELEVER OG SANKTIONER

Pædagogisk tilrettevisning

Partshøring – Advarsel

Afgørelse - Advarsel 

Partshøring - Midlertidig udelukkelse

Afgørelse - Midlertidig udelukkelse

Partshøring – Påtænkt udskrivning (fravær)

Afgørelse – Udskrivning (fravær)

Kun kostskole: Partshøring påtænkt sanktion

Kun kostskole: Afgørelse sanktion

Partshøring – Henvisning til prøve i et eller flere fag

Afgørelse – Henvisning til prøve i et eller flere fag

Partshøring – ophør SU grundet manglende studieaktivitet

Afgørelse – ophør SU grundet manglende studieaktivitet

Foreløbig foranstaltning – midlertidig hjemsendelse mens en sag undersøges

Partshøring nægtelse af oprykning udskrivning

Afgørelse nægtelse af oprykning udskrivning

Partshøring nægtelse af oprykning gå klassetrin om

Afgørelse nægtelse af oprykning gå klassetrin om

EKSAMEN, KARAKTERER OG KLAGER

Skema: overblik over klagereglerne - Er ved at blive opdateret

Elevers klager over eksamen og eksamenskarakterer

Hvis klagen afvises som åbenbart grundløs:

Paradigme 00: Afgørelse åbenbart grundløs

Hvis klagen fremmes:

Paradigme 1a: Partshøring påtænkt afgørelse om ombedømmelse/omprøve/ikke-medhold i klagen

Paradigme 1b: Afgørelse om ombedømmelse/omprøve/ikke-medhold i klagen

Elevers øvrige klager ang. eksamen (adgang og tilmelding, udelukkelse, særlige vilkår, fejl og mangler ved prøven, fysiske forhold mv.)

Paradigme 2a: Partshøring

Paradigme 2b: Afgørelse

Rektors sanktioner pga snyd ved eksamen (bortvisning fra eksamen)

Paradigme 4a: Høring påtænkt Minus 3 eller bortvisning fra eksamen pga snyd

Paradigme 4b: Afgørelse om Minus 3 eller bortvisning fra eksamen pga snyd

Elevers klager over årskarakterer

Paradigme 3a: Høring klage over årskarakter

Paradigme 3b: Afgørelse klage over årskarakter