Studierejser og Ekskursioner

Forskellige råd vedr. studierejser i relation til Covid-19 med fokus på bestillinger/ aflysninger/GDPR

Danske Gymnasier - Forsikringsretligeramme ved studieture og ekskurtioner

Danske Gymnasier - Skabelon til orienteringskrivelse til elever og forældre om de forsikringsretlige rammer

Elevers klager over standpunktskarakter – sommereksamen 2021 (gymnasienødprøvebekendtgørelsen pga. Covid-19)

Paradigme 1: Afgørelse åbenbart grundløs (både stx og HF)

Paradigme 2a: Partshøring standpunktskarakter bedømmelse  HF

Paradigme 2b: Afgørelse standpunktskarakter bedømmelse HF 

Paradigme 3a: Partshøring standpunktskarakter bedømmelse STX

Paradigme 3b: Afgørelse standpunktskarakter bedømmelse_STX

Gode råd til ledelsen ifm. elevers klager over standpunktskarakterer

ELEVER OG SANKTIONER

Pædagogisk tilrettevisning

Partshøring - Advarsel pga Fravær/forsømmelser

Afgørelse - Advarsel pga Fravær/forsømmelser

Partshøring – Advarsel

Afgørelse - Advarsel 

Partshøring - Midlertidig udelukkelse

Afgørelse - Midlertidig udelukkelse

Partshøring – Påtænkt udskrivning (fravær)

Afgørelse – Udskrivning (fravær)

Kun kostskole: Partshøring påtænkt sanktion

Kun kostskole: Afgørelse sanktion

Partshøring – Henvisning til prøve i et eller flere fag

Afgørelse – Henvisning til prøve i et eller flere fag

Partshøring – ophør SU grundet manglende studieaktivitet

Afgørelse – ophør SU grundet manglende studieaktivitet

Foreløbig foranstaltning – midlertidig hjemsendelse mens en sag undersøges

Partshøring nægtelse af oprykning udskrivning

Afgørelse nægtelse af oprykning udskrivning

Partshøring nægtelse af oprykning gå klassetrin om

Afgørelse nægtelse af oprykning gå klassetrin om

EKSAMEN, KARAKTERER OG KLAGER

Skema: overblik over klagereglerne 

Elevers klager over eksamen og eksamenskarakterer

Hvis klagen afvises som åbenbart grundløs:

Paradigme 00: Afgørelse åbenbart grundløs

Hvis klagen fremmes:

Paradigme 1a: Partshøring påtænkt afgørelse om ombedømmelse/omprøve/ikke-medhold i klagen

Paradigme 1b: Afgørelse om ombedømmelse/omprøve/ikke-medhold i klagen

Elevers øvrige klager ang. eksamen (adgang og tilmelding, udelukkelse, særlige vilkår, fejl og mangler ved prøven, fysiske forhold mv.)

Paradigme 2a: Partshøring

Paradigme 2b: Afgørelse

Rektors sanktioner pga snyd ved eksamen (bortvisning fra eksamen)

Paradigme 4a: Høring påtænkt Minus 3 eller bortvisning fra eksamen pga snyd

Paradigme 4b: Afgørelse om Minus 3 eller bortvisning fra eksamen pga snyd

Elevers klager over årskarakterer

Paradigme 3a: Høring klage over årskarakter

Paradigme 3b: Afgørelse klage over årskarakter