Ydelseskatalog Jura

Gymnasiefællesskabet bistår skolerne med juridisk rådgivning, vejledning og lovfortolkning inden for følgende områder:

Offentlig administration og forvaltning
Offentlighedsloven, f.eks. aktindsigt og vejledningspligt
Forvaltningsloven, f.eks. partshøring og god forvaltningsskik
Persondataloven og databeskyttelse, f.eks. samtykke og underretning (Databeskyttelse- DPO samarbejde)
Lovgivning og regler inden for beskæftigelsesområdet, f.eks. jobrotation og fleksjob
Ligebehandlingslovgivning mv., f.eks. reglerne om forbud mod direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse

Kontrakter, aftaleret, forsikring, Entrepriseret, skyldforhold og erstatning
Indgåelse, fortolkning og forhandling af kontrakter indenfor f.eks. entreprise, køb og salg af løsøre, it-drift, fast ejendom,
Debitor- og kreditorskifte
Krav uden for kontrakt, herunder erstatningsansvar
Arealanvendelse, rådighed og regulering
Statens selvforsikring
Anden klagesagsbehandling.

Markedsforhold
Udbud, f. eks. i henhold til EU-reglerne, tilbudsloven, mv.
Større indkøb
Tildeling, kontraktindgåelse mv.
Iagttagelse af lov om virksomhedsoverdragelse
Anden klagesagsbehandling.

Individuel og kollektiv arbejdsret
Lønforhandling og lønindplacering
Overenskomstforhold
Partshøringer, ansættelsesretlige sanktioner
Ændring af arbejdstid, ansættelsesvilkår og opsigelser
Sygefravær
Arbejdsskade og arbejdsmiljø
Anden klagesagshandling

Elevadministration
Partshøring, sanktioner mv.
Optag, f.eks. uddannelsesparathed/optagelse på stx og hf
Anden klagesagsbehandling.

Deltagende gymnasier i jurasamarbejdet

Allerød Gymnasium   Borupgaard Gymnasium   Egedal Gymnasium   Espergærde Gymnasium   frederiksværk gymnasium   Gladsaxe Gymnasium   Greve Gymnasium

Helsingør Gymnasium   Himmelev Gymnasium   it-fyn   Køge Gymnasium   Nordfyns Gymnasium   Nyborg Gymnasium   rg

Roskilde Katedralskole   Rungsted Gymnasium   Rysensteen Gymnasium   Sct. Knuds Gymnasium   Solrød Gymnasium   Tårnby Gymnasium   Virum Gymnasium   oerestad

Du er her: Home Ydelseskatalog Jura