Regler og gode råd vedr. kantinedrift på Gymnasier
Kantinedrift | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)
Liste over krav og andre opmærksomhedspunkter ifbm forpagtning til nye firmaer
Kontraktskabelon
Midlertidige kontrakt – Leveringsaftale midlertidig drift af kantine Leveringsaftalebilag 2, 3, 4 og 5 er alle specifikke for hver enkelt skole, og udgør en del af kontraktgrundlaget. Alle dele af kontrakten inkl. bilag skal være afklaret og kendt inden aftalen kan underskrives.