Webtilgængelighed - Erfaringsudveksling:

Mandag den 31. august 2020 kl. 14 - 15.30 i Gymnasiefællesskabet.

Styregruppemøder:

Torsdag den 24. september kl. 12 - fredag den 25. september kl. 13 konferencested i Roskilde

Onsdag den 9. december kl. 10-14 på Roskilde Gymnasium

Løn og administration:

2 møder hvert år (efterårssemester og forårssemester)

Bygning:

2 møder hvert år (efterårssemester og forårssemester)

ESDH:

2 møder hvert år (efterårssemester og forårssemester)