Styregruppemøder:

1.juni på Himmelev Gymnasium møde i tidsrummet 10-14

23.-24. september på et konferencested ved Roskilde 12-12 møde

8.juni på Roskilde Gymnasium møde i tidsrummet 10-14

Løn og administration:

2 møder hvert år (efterårssemester og forårssemester)

Bygning:

2 møder hvert år (efterårssemester og forårssemester)

ESDH:

2 møder hvert år (efterårssemester og forårssemester)

ERFA for Datasikkerhedstovholdere:

2 møder hvert år (efterårssemester og forårssemester)