Gymnasiefællesskabets partnerskoler har altid mulighed for at få JURA ud og fortælle om et specifikt juridisk emne, som skolen har brug for at få belyst.

Vi tilpasser meget gerne emnerne efter behov. Vi har nedenfor angivet eksempler på kurser, som vi tidligere har afholdt.

Hvis I har ønsker til andre kursusemner, er I altid velkomne til at kontakte os.

Eksempler på kursusemner:

  1. Ansættelsesret og offentlig sagsbehandling i personalesager – Rekruttering, under ansættelsen, ophør af ansættelsen

  2. Processer i forbindelse med personalesager og personalereduktioner - Rettigheder og pligter

  3. Forvaltningsret i gymnasiet - Hvor møder vi forvaltningsretten i praksis?

  4. Indgåelse af aftaler/køb -  Hvad skal man huske på, når man på vegne af skolen indgår aftaler med forskellige leverandører?

  5. Rådgivning af Samarbejdsudvalg i forbindelse med besparelsessituationer - Processen for uansøgte afskedigelser og varslinger om nedgang i beskæftigelsesgraden i forbindelse med en besparelsessituationer og arbejdsmangel

  6. Arkiveringsreglerne – Hvad skal gemmes, hvor og hvor længe?

  7. Studievejledning og datasikkerhed - Hvad, hvorfor og hvordan?

  8. Elevadministration og forvaltningsretten - Myndighedskrav, dokumentation, beslutningsgrundlag, praktiske eksempler og forslag til arbejdsgange

  9. Sikker behandling af personoplysninger i forbindelse med personale- og elevadministration - Hvorfor påvirker reglerne den daglige administration, og hvordan kan man i praktiske løse de persondataretlige krav?

  10. Sikker IT og databehandling - Hvilke oplysninger behandler skoler? Hvilke systemer lever op til kravene?