Tærskelværdi for udbud
Tærskelværdi er en beløbsgrænse der fastsættes af EU, og som bestemmer hvornår et indkøb skal udbydes som et EU-udbud. Værdien fastsættes for 2 år af gangen og findes her www.kfst.dk (Konkurrence og Forbrugerstyrelsen).
Tærskelværdi for Varer – og tjenesteydelser udgør 1.601.944 kr. for en hel kontraktperiode (typisk 4 år). 
Rengøringsservice og kantinedrift på skolerne skal i EU udbud.
Større opgaver under tærskelværdien skal stadig konkurrenceudsættes. Dette sker ofte i samarbejde med Gymnasiefællesskabets indkøbsafdeling, som alle 25 partnerskoler deltager i.
Tærskelværdi for Varer – og tjenesteydelser

Tærskelværdien for Bygge- og anlæg er 40.100.744 kr. og for delydelser 7.450.900 kr.
Større opgaver under tærskelværdien skal stadig konkurrenceudsættes. Dette sker som hovedregel i samarbejde med Gymnasiefællesskabets bygningsafdeling som alle 25 partnerskoler deltager i.
Bygge- og anlægskontrakter