Velkommen til Gymnasiefællesskabet
Gymnasiefællesskabet er et administrativt samarbejde mellem 25 gymnasieskoler. Gymnasiefællesskabet skal effektivt løse administrative og tekniske opgaver for skolerne med høj kvalitet og forsyningssikkerhed.

Gymnasiefællesskabet skal være førende på løsninger og udvikling indenfor samarbejdets opgaver. Endvidere er Gymnasiefællesskabet platform for uddannelsespolitiske og pædagogiske drøftelser.

Gymnasiefællesskabet består i dag af følgende områder: Løn, personale og bogholderi, IT og Digitalisering, Bygning, Indkøb, Jura og Datasikkerhed samt Censorbank.  

Link til Årsberetning 2023

Lyt til podcastserien Grønne Gymnasier 
På gymnasierne i Danmark arbejder vi med at gøre vores bygninger mere bæredygtige, men hvordan kan vi tage de næste skridt hen imod de grønne dagsordener?

Samarbejdet med civilsamfundet, hvordan kan vi udvikle undervisningen hen imod en mere bæredygtig tænkning og hvordan spiller det sammen med efteruddannelse af lærere?

I november 2022 tog en flok rektorer fra Gymnasiefællesskabet til Berlin for at blive klogere på bæredygtighed.

I tre podcasts samles der op på erfaringerne og sætter dem ind i vores egen virkelighed. Den virkelighed, vi gerne vil forandre.
1. Lyt til 1. Grønne Gymnasier - Hvordan vi underviser
2. Lyt til 2. Grønne Gymnasier - Hvordan vi samarbejder
3. Lyt til 3. Grønne Gymnasier - Hvordan vi efteruddanner