Velkommen til Gymnasiefællesskabet

Gymnasiefællesskabet er et administrativt samarbejde mellem 25 gymnasieskoler. Gymnasiefællesskabet skal effektivt løse administrative og tekniske opgaver for skolerne med høj kvalitet og forsyningssikkerhed.

Gymnasiefællesskabet skal være førende på løsninger og udvikling indenfor samarbejdets opgaver. Endvidere er Gymnasiefællesskabet platform for uddannelsespolitiske og pædagogiske drøftelser.

Gymnasiefællesskabet består i dag af følgende områder: Løn, personale og bogholderi, IT og Digitalisering, Bygning, Indkøb, Jura og Datasikkerhed samt Censorbank.  

 Billede af byggeri der understøtter læring Link til Årsberetning 2021